PREHISTORICKÝ ODKAZ

Kamenné řady u Kounova
a
těžba dřeva v roce 2020

LČR opětovně na této lokalitě těží dřevo za pomoci těžké lesní techniky, tak jako v 90.-tých letech minulého století. Dochází opětovně k ničení této archeologické památky? Lokalitu jsme navštívili a zde přinášíme zprávu o tom, jak to na této kulturní památce ve skutečnosti vypadá.

Kounovské kamenné řady  
(Domoušice, Louny, Ústecký kraj)

V pondělí 15. června,  dostal  Prehistorický Odkaz  prvotní  informaci o prováděné lesní těžbě dřeva na uvedené lokalitě a to takovým způsobem, že zde dochází při těžbě k ničení významné archeologické lokality  „Kounovské kamenné řady“.

Tento objekt je veden NPÚ jako:
 „kulturní památka rejst. č. ÚSKP 43221/5-1125 - kultovní místo Kounovské řady“ .
Fáze ochrany: památkově chráněno
Chráněno: od 3. 5. 1958
Památkový katalog NPÚ:  https://pamatkovykatalog.cz/kultovni-misto-kounovske-rady-14013104
Mapa: http://isad.npu.cz/flex/?t=CPW&theme=npu_oidsas&config=apps%2Fconfig-npu-isad.xml&value=5434


Ihned jsme přislíbili, že se další den na uvedenou lokalitu podíváme, abychom vše zdokumentovali a zjistili skutečný stav prováděné těžby dřeva.
Mezi tím, přátelé z badatelské scény zalarmovali média (Náš region) a příslušné úřady NPÚ ČR s podezřením na ničení kulturní památky (plné znění textu na konci textu).

Co jsme tedy zjistili?

Těžba probíhala zřejmě na podzim minulého roku a na jaře letošního roku, soudíme tak podle stop od těžké kolové techniky, kdy se ve vyježděných kolejích zatím neobjevila žádná nová vegetace, a nebo je porost mladého vzrůstu, starý evidentně několik týdnů (hrubý odhad maximálně 2 měsíce).
Na první viditelné stopy po těžké lesní technice jsme narazili v jižní části areálu, přibližně uprostřed řad, místo je označeno na mapě číslem
1.
GPS souřadnice: 50°13'21.9"N 13°41'42.0"E 
[jiný formát 50.222747, 13.695010 ]
Zde jsme žádné větší poničení, ani přesunutí kamenů nenašli, dokonce bylo několik kamenů označeno sprejovou reflexní barvou, pravděpodobně tak bylo označeno místo, mezi jakým prostorem se má těžká technika pohybovat. Pouze u jednoho menšího kamene, došlo k mírnému posunutí v řádu několika cm. Takže zde z našeho pohledu v tomto směru vše v pořádku.

Co nás zde udivilo, bylo to, že v těsné blízkosti kamenů byly opět vysázeny mladé sazenice  smrku!
Právě kvůli těmto problémům při kácení stromů, jejich vývratům, ať už při těžbě, nebo způsobené přírodními živly, docházelo k ničení a nenávratnému poškozování samotných kamenných řad.  Proto byla před několika lety mezi LČR (Žatec) a NPÚ učiněna dohoda o lepší ochraně tohoto archeologicky významného území, tak aby zde nedocházelo opětovně k ničení vymezené lokality. A právě jedna část dohody požadovala postupné vykácení dřevin v těsné blízkosti všech kamenných řad – do šířky přibližně 2 metry z každé strany kamenné řady a následné udržení toho stavu v letech budoucích, evidentně se tak neděje. Pro příklad, přiložená fotografie v bodu číslo „3,
souřadnice GPS tohoto místa: 50°13'20.8"N 13°41'41.6"E  .

Další místo, kde evidentně probíhala těžba, pravděpodobně pro vytěžení popadaných stromů na hraně jižního srázu po únorové vichřici (bouře Sabine) a kůrovcové kalamitě se nalézá na jihovýchodním okraji areálu Kounovských kamenných řad, místo je označeno na mapě číslem 2.
Souřadnice dle GPS: 
50°13'16.9"N 13°41'46.1"E
  a druhý kámen 
50°13'17.1"N 13°41'44.7"E

[v jiném formátu    
50.221356, 13.696129
a
50.221419, 13.695744
].
Na tomto místě je už zřetelně patrné, že zde byla částečně rozšířena bývalá cesta vedoucí podél jižní strany areálu řad, tak aby zde projela těžká lesní technika. Způsob jakým to bylo provedeno, zde raději komentovat nebudu, obrázek si jistě uděláte sami podle přiložených fotografií.
Na tomto místě už ale došlo k záměrnému posunutí velkých kamenů! Jedná se sice o pouhé dva kameny, nicméně na lokalitě, která je památkově chráněna právě i kvůli těmto kamenným památkám, takže pokud bylo nutné tyto kameny přesunout, mělo se tak stát minimálně za přítomnosti patřičného odborníka (archeologa). U prvního kamene jsem nebyl schopen určit původní místo (musím prohlédnout fotoarchiv), druhý kámen byl posunut přibližně o 2,5m z původního místa, zde je staré lůžko ještě dobře patrné.

 

Odkaz na mapy Google a Seznam :
https://goo.gl/maps/in5vAyvTNnFTpb257

https://mapy.cz/s/ramejelepu

Fotogalerie:

Mapa lokací


Místo těžby „1“ – zde byl pouze jeden malý kámen mírně (neznatelně- uprostřed foto) zatlačen, jinak bez poškození.

 Mírné posunutí kamene

Místo těžby „2“ – zatím se zde znovu netěží.

 

Místo těžby „2“ první kámen – není uložen v původním lůžku.

 

Místo těžby „2“ druhý kámen - je také posunutý z původního místa, původní lůžko je v terénu patrné.

 

Místo těžby „2“ druhý kámen - původní lůžko je ještě patrné, kámen byl posunut, ačkoliv podle stop v půdním krytu, do cesty nezasahoval.

Místo číslo „3“ – jedno z několika míst, kde došlo k opětovnému vysázení smrků těsně vedle kamenů.
Znovuosázené řady

 M.Hübner

-  -  -

Text a příslušné odkazy na článek dalších badatelů:

Dobrý den,
web Náš region včera informoval, že v důsledku těžby dřeva dochází k ničení kulturní památky Kounovské kamenné řady registrované zde
https://pamatkovykatalog.cz/kultovni-misto-kounovske-rady-14013104

Článek
https://nasregion.cz/lide-biji-na-poplach-kounovske-kamenne-rady-v-ohrozeni-174861/

doprovázejí aktuální fotografie ničení památky pořízené včera.
Prosím o okamžitý zásah a zabránění další devastaci.
Děkuji!

S pozdravem
JUDr. Jitka Lenková, tel. 604 684 834

Nahoru