PREHISTORICKÝ ODKAZ

Vítejte na našem webu

Motto:

Dnešní moderní člověk se snaží, aniž by to někdy vůbec tušil, využít ke svému prospěchu dávný prehistorický odkaz.

Můžeme se jen ptát: Zaslouží si tento vzácný a ve vývoji lidského druhu vyjímečný odkaz, který mu zanechali jeho předkové, nebo dokonce dávná civilizace? Dokážeme jej naplnit!? Nezbývá než doufat a dělat pro to vše, co je v našich silách.

Cílem tohoto webu, je přitáhnout  pozornost čtenářů, k jistým, zdánlivě nezáživným vědeckým tématům. Nechceme podlehnout ani lacinému primitivismu, ale na druhé straně ani učebnicovému mentorování strohými fakty. Netoužíme získat osobní věhlas, ale popularizovat tabuizovaná témata a tak dosáhnou jejich vzkříšení k celospolečenskému užitku.